Skip to content

Skillnaden mellan kvinnor och män på bostadsmarknaden

Karin Grundeus

Jämställdhet bostadsmarknaden

En bostadsmarknad där kvinnor och män har samma möjligheter till att köpa, äga och flytta borde vara en självklarhet – men hur ser det egentligen ut? Här har vi samlat 8 exempel där statistiken visar skillnader mellan kvinnor och män på bostadsmarknaden. Fakta som vi hoppas väcker tankar och sprider kunskap om hur det ser ut idag.

14 %

Så stor andel av fastigheterna i Sverige helägs av kvinnor. Att jämföra med 24% som helägs av män. Med andra ord äger kvinnor drygt hälften av det män äger. 

Källa: Ownershifts rapport “Vem äger Sverige”

42%

Nästan varannan kvinna, 42 procent, skulle inte har råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om de separerade. Bland männen är andelen ungefär hälften, 19 procent skulle inte ha råd att bo kvar vid en separation.

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings rapport “Hur jämställd är bostadsmarknaden”

-10 kvm

Män som har en genomsnittlig årsinkomst i Sverige får större boyta i relation till sin lön än vad kvinnor får. Vid köp av en genomsnittlig bostadsrätt medför löneskillnaden på 17 procent att kvinnor får 10 kvadratmeter mindre boyta än män. Vid köp av en genomsnittlig villa handlar det om hela 21 kvadratmeter mindre boyta för kvinnor.

Källa: Ownershifts rapport “Vem äger marken du går på?”

16 år

Så lång tid tar det för kvinnor att spara ihop till kontantinsatsen för en lägenhet. För män går det snabbare, i snitt 14 år. Uträkningen baseras på en kontantinsats på 400 000 kronor (vilket krävs för att köpa en genomsnittlig bostadsrätt idag) förutsatt att man sparar 10 procent av sin årsinkomst.

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings rapport “Hur jämställd är bostadsmarknaden”

15%

Så många procent av marken i Sveriges ägdes av kvinnor år 2021. Att jämföra med män som ägde 39% av Sveriges mark. Män äger med andra ord 2,5 gånger mer mark än kvinnor. Det finns dessutom bara en kommun i Sverige, Ekerös kommun, där kvinnor äger mer mark än män gör. 

Källa: Ownershifts rapport “Vem äger marken du går på?”

1%

I endast en procent av Sveriges kommuner har kvinnors husägande ett högre sammanlagt värde än mäns. I resten av kommunerna äger män mer än kvinnor, både sett till värde, boarea och lagfartsandelar.

Källa: Ownershifts rapport “Vem äger marken du går på?”

0 av 25

I noll av de 25 största kommunerna i Sverige har kvinnor som separerar råd att köpa en trea. En man i samma situation har råd att köpa en trea i 7 av 25 kommuner. Uträkningen baseras på medianinkomst för kvinnor och män med två minderåriga barn, och medelslutpriset för en trea i varje kommun.

Källa: SBAB

29%

Enligt statistik från SCB är den genomsnittliga utgiften för det egna boendet högre hos kvinnor än hos män. Kvinnor lägger i snitt nästan en tredjedel, 29 procent, av sin inkomst på boendekostnader, medan män spenderar en fjärdedel, 25 procent, av lönen på det egna hemmet.

Källa: SCB, Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings rapport “Hur jämställd är bostadsmarknaden”

Källor och tips för vidare läsning

Ownershift, 2021, rapport ”Vem äger Sverige?”

Ownershift, 2021, rapport ”Vem äger marken du går på?”

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 2021, rapport ”Hur jämställd är bostadsmarknaden?”

SBAB, 2022, inlägg ”Svårt att få ihop ekonomin efter en separation i världens singeltätaste land”