Användarvillkor för Booli

Senast ändrad 23 maj 2018, version 2

Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då Booli Search Technologies AB (“Booli”) tillhandahåller produkter och tjänster, via webb eller app (“Tjänsten”).

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år samt acceptera att vara bunden av Villkoren. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med Villkoren. Tjänsten tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot Villkoren, tidigare av Booli tillhandahållna Villkor och/eller tillämplig lag.

Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten accepterar du Villkoren. Läs igenom dem noggrant.

Tjänsten

Booli arbetar kontinuerligt med att utveckla Tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. Booli kan närsomhelst lägga till, ta bort eller ändra funktioner i Tjänsten. Booli kan även komma att erbjuda dig nya funktioner i Tjänsten som kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar att aktivera sådan Tjänst måste du först godkänna de särskilda villkoren för tjänsten.

Booli kan komma att skicka e-post eller notifikationer till dig gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

Booli kan komma att skicka erbjudanden från samarbetspartners via e-post och notifikationer, dessa kan du avaktivera genom att avregistrera dig från utskicken.

Användning av Tjänsten

Missbruka inte Tjänsten. Du får till exempel inte störa Tjänsten eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som Booli tillhandahåller.

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Booli. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Booli.

Booli har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Booli eller tredje man skada.

Personuppgifter och din information

Booli behandlar dina personuppgifter i enlighet med Boolis vid var tid gällande integritetspolicy.

I Tjänsten kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot information. Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till informationen, antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda informationen på Tjänsten enligt Villkoren. Du garanterar att informationen inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

Booli samlar kontinuerligt in och publicerar data om Sveriges bostäder för att öka transparensen och förbättra bostadsmarknaden. Den information du lämnar ifrån dig om fastigheter kan komma att hanteras under Boolis utgivaransvar. Informationen kommer då att granskas av Booli för att därefter publiceras på Booli.se i skydd av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Ett konto på Booli hjälper dig att förstå din plats och dina förutsättningar på bostadsmarknaden. För att kunna uppfylla vårt avtal och tillhandahålla Tjänsten behöver vi utföra en profileringen utifrån den information du tillhandahåller oss samt genom ditt användande av Tjänsten.

Ansvar

Booli garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Tjänsten kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Boolis kontroll och Booli ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Booli kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll.

Booli har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Booli kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Booli kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere, om någon information inte är korrekt eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Booli tar inte ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje part eller Boolis samarbetspartners.

Tjänsten är delvis baserad på material som inhämtats från olika källor på Internet och på material som lämnats av användarna.

Om dessa villkor

Booli skall med rimlig varsel underrätta dig vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren ska du sluta använda Tjänsten.

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)

Olof Palmes Gata 31
111 22 Stockholm

Telefon: 08-654 94 00
E-post: info@booli.se