Skip to content

3 saker att göra om du misstänker våld hos din granne

Booli

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Och våldet sker till största del i hemmet. Det kan hända i bostaden bredvid din eller i lägenhetshuset där du ska sälja din bostad. Därför är det oftast du som granne som hör och kan att agera först. Här har vi lyft upp tre tips från Huskurage om vad du kan göra om du misstänker en hotfull situation nära din bostad.

Knacka på dörren

Ljudet av en dörrsignal kan räcka för att distrahera. Du behöver inte stå kvar, bara att visa att fler hör vad som pågår kan stoppa situationen.

Ta hjälp av fler

Det känns ofta tryggare och enklare att agera när man är fler. Därför kan du alltid ta hjälp av en granne för att knacka på.

Ring polisen

Om situationen känns hotfull eller akut ska du alltid ringa 112. Ibland känns inte en situation akut, men du misstänker ändå att något är fel. Då kan du anmäla det till polisen på 114 14.

💭 Men tänk om jag hörde fel?

Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Ingen annan blir gladare än Polisen ifall det visade sig att ingen for illa. Bara du misstänker att något hotfullt händer är skäl nog att agera. Om det skulle vara så att det inte var en allvarlig situation borde dessutom dina grannar bli tacksamma för att de har en sån omtänksam granne med civilkurage. Det händer inte mycket mer än så. 
💭 Men tänk om någon annan redan har agerat?

Det här är den mest förödande tanken att tänka. Skulle alla grannar göra det riskerar man att en allvarlig situation får katastrofala konsekvenser. Bara för att du hör något betyder inte det att andra gör det. Ha därför alltid som vana att agera om du misstänker en våldsam situation i bostaden bredvid.
💭 Men tänk om jag själv blir utsatt för våld?

En del är oroliga för att själva bli utsatta för våld om de ringer på. Den som utövar våld i nära relation gör det oftast inte mot andra. Däremot innebär det alltid en risk att bryta in i en våldsam situation, därför är det bra att inte konfrontera ensam. Om du är orolig för att grannen ska få reda på att det var du som ringde polisen, kan det vara bra att veta att du är anonym. Ingen kommer få reda på att det var just du som agerade. 

Källa: Huskurage.se

Läs mer på Huskurage och få tips på vad ni som bostadsrättsförening kan göra för att förhindra våld i nära relation och bidra till ett tryggare boende för alla. 

Bra länkar om du vill läsa vidare

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/

https://huskurage.se/