Gå till innehåll
Servrar

Integritetspolicy

Hur vi hanterar de uppgifter du lämnar till oss

Senast ändrad 24 maj 2018

Booli värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den hjälper dig att fatta rätt beslut kring din relation med oss. Den beskriver dina rättigheter och hur du gör dessa gällande.

Det här är viktigt, så läs den noga.

Vad innebär det att Booli har ett utgivningsbevis?

Webbplatsen Booli.se har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En följd av detta är att de personuppgifter vi samlar in och publicerar på webbplatsen inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). De delar som omfattas av vårt utgivaransvar är:

  • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarnamn

Mer information om vårt utgivaransvar finns här.

De uppgifter du som användare ger oss samt genererar när du använder tjänsten omfattas dock av dataskyddsförordningen (GDPR) och vår behandling av dessa uppgifter beskrivs i efterföljande stycken.

Vilka personuppgifter hanterar vi, med vilken rättslig grund och för vilka ändamål?

Du kan använda våra tjänster i såväl inloggat läge (dvs. när du skapat ett konto hos oss) som utloggat läge (dvs. utan att ha skapat konto hos oss). Behandlingen av dina personuppgifter ser olika ut beroende på om du har ett konto hos oss eller inte, nedan beskriver vi på vilket sätt behandlingen skiljer sig.

När du har skapat ett konto hos oss

När du registrerar dig för ett konto på Booli frågar vi efter e-post och lösenord. När du registrerar dig via en extern applikation sparar vi ditt externa id, e-post och namn. Detta gör vi för att kunna skapa och personanpassa ditt konto, låta dig logga in samt kommunicera kring uppdateringar, information om nya tjänster från oss, kundnöjdhetsundersökningar och annan relevant information. Du kan själv fritt styra och stänga av kommunikationen i dina kontoinställningar. Vissa viktiga meddelanden kan vi komma att skicka till dig ändå om det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten.

Vi strävar efter att skapa en personlig tjänst. Vi vill hjälpa dig att förstå din plats och dina förutsättningar på bostadsmarknaden. Detta innebär att vi löpande kommer att värdera värdet på sin bostad, lagra de annonser som du har valt att spara och skicka dig löpande information om de områden du har valt att bevaka. Vi kommer även, baserad på denna information och information om hur du använder våra tjänster, att skicka anpassad marknadsföring och riktade erbjudanden till dig från våra samarbetspartners.

Vidare har Booli ett samarbete med koncernbolaget SBAB. De uppgifter vi delar med oss av i samarbetet är din mail- och bostadsadress samt vilket segment hos oss du tillhör (segmentsuppdelningen har vi gjort utifrån ditt beteende på vår webbplats, t.ex. vilka annonser du har tagit del av och hur aktiv du är), Eftersom. SBAB får kännedom om att du är kund hos Booli, kan SBAB anpassa sin kommunikation med dig (t.ex. avseende räntor, lån, m.m.). Även vi, i egenskap av personuppgiftsbiträde till SBAB, kan använda informationen i syfte att anpassa vår kommunikation med dig i tjänsten (t.ex. skicka marknadsföring avseende SBAB till de användare som inte är kunder hos SBAB).

Notera att personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med att du skapar ett konto hos oss sker med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal och är nödvändig för att ingå avtalet med oss (dvs. för att du ska kunna ta del av tjänsten). Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter såsom anges i denna policy samt i de allmänna villkoren för tjänsten, hänvisar vi dig till att använda tjänsten i utloggat läge (dvs. inte skapar ett konto hos oss).

När du inte har skapat ett konto hos oss

När du använder våra tjänster i utloggat läge behandlar vi information om hur du interagerar med våra tjänster i syfte att förbättra upplevelsen för dig. Detta innefattar uppgifter om hur du använder våra tjänster, så som vilka sidor du besöker och vad du gör på dessa, e-postmeddelanden och notifikationer du öppnar och klickar på, hur du kom till och när du lämnar Booli, samt din användning av våra appar. Dessa uppgifter används för att analysera och förstå hur du använder tjänsten så att vi kan anpassa den utifrån dina behov.

När du använder våra tjänster sparar vi också teknisk information från din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform, enhetstyp och skärmupplösning. Allt detta gör vi för att kunna analysera och förstå hur våra tjänster används i syfte att kunna förbättra upplevelsen för dig samt för att kunna felsöka våra tjänster och förhindra missbruk och bedrägerier.

Information om hur du interagerar med våra tjänster samt teknisk information från din enhet hanteras i syfte att kunna visa relevanta annonser för dig. Vi sparar också information om hur du interagerar med annonserna i syfte att kunna följa upp och fortsätta leverera erbjudanden av hög kvalitet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Boolis berättigade intresse av att visa annonser. Du kan läsa mer om annonsering längre ned i samband med cookies.

Avslutningsvis behandlar vi även dina kontaktuppgifter när du kommunicerar med oss kring frågor eller supportärenden sparar vi din kontaktinformation för att kunna följa upp ditt ärende. Uppgifterna ovan som vi behandlar om dig i utloggat läge behandlas med stöd av en s.k. intresseavvägning som innebär att vi ha ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och skyddet av din integritet.

Vidare, när du värderar en bostad på Booli, sparar vi den information du angett om bostaden, såsom adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och position. Denna information behövs för att kontinuerligt kunna följa bostadens värdeutveckling och sådan behandling omfattas av vårt utgivningsbevis (dvs. det krävs ingen rättslig grund enligt GDPR för sådan behandling).

Hur används profilering?

Profilering används av Booli för exempelvis marknads- och kundanalyser, system­utveckling, anpassning av tjänsten, annonser och marknadsföring. Den rättsliga grunden för vår profilering är Boolis berättigade intresse, fullgörande av avtal eller samtycke.

Hur används cookies?

Booli använder cookies, web beacons, identifierare och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för spårning i syfte att leverera en optimal upplevelse. Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du själv kan kontrollera användningen av cookies här.

Relevant annonsering med hjälp av cookies

Vi använder oss av cookies för att anpassa de erbjudanden som visas i våra annonser till produkter och tjänster som vi tror att du har intresse av. Vi har valt att avgränsa vår annonsering till bostadsrelaterade produkter och tjänster. Det kan till exempel vara annonser för nyproduktion i ett geografiskt område du visat intresse för, annonser för solceller om du letar efter en villa, eller en annons för ett lånelöfte om du tittar på bostäder till salu.

Vi mäter och optimerar annonseringen för att du som användare ska få en positiv upplevelse av de erbjudanden som visas. Det kan handla om att se till så att en annons inte visas för många gånger eller att förstå vilka annonser som är effektiva. För att kunna göra det använder vi cookies.

Vi kan även låta våra affärspartners använda cookies på Booli och utanför Booli för samma ändamål som beskrivits ovan. Det gör att bostadsrelaterade annonser kan komma att visas för dig även på andra webbsidor än Booli.se. Den informationen förmedlas endast via våra utvalda partners Adform, Conyak, Delta och Google och delas bara med aktörer som följer våra riktlinjer för annonsering.

När vi delar den här informationen sker det i ett anonymiserat format som inte identifierar dig som användare personligen. Annonsörerna på Booli får endast åtkomst till en större grupp, exempelvis “enheter som besökt slutpriser”, därefter hanterar våra affärspartners annonsvisningen i webbläsaren.

Du kan själv kontrollera hur cookies används här.

Vilka delar vi din information med?

Vi kan komma att dela din information med andra, vilka dessa är beskrivs i följande stycken. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till så att din data hanteras säkert och i enlighet med vår integritetspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning med tredje part är Boolis berättigade intresse, för det fall du använder tjänsten i utloggat läge. För det fall du använder tjänsten i inloggat läge är fullgörande av avtal eller samtyckerättslig grund. För det fall utlämnande sker i samband med cookies har du lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du godkänner cookies.

Ibland anlitar vi leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Exempel på sådana är leverantörer av system som skickar e-post och push-notifikationer, molntjänster för lagring av data, analysverktyg, support- och ärendehanteringssystem eller verktyg för publicering, mätning och visning av annonser. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av de personuppgifter som leverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. I vissa situationer kan datan komma att överföras, och behandlas, i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör till Booli. Detta gör vi, exempelvis, för att säkerställa driften. I de fall personuppgifter överförs säkerställer vi att dessa hanteras enligt gällande dataskyddsförordning (t.ex. genom att ingå avtal med sådan leverantör/underleverantör som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring, som även finns tillgängliga på EUkommissionens hemsida).

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För det fall du har ett konto hos oss innebär detta exempelvis att uppgifterna raderas i samband med att du raderar ditt konto hos oss. Booli kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Boolis rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga. Om du har ett konto hos oss är det även viktigt att du väljer ett starkt lösenord som bara du känner till för att skydda din information.

Vad har du för rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter; bland annat begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar vår behandling eller att invända mot vår behandling samt att utöva din rätt till dataportabilitet (begära att dina personuppgifter flyttas till annan personuppgiftsansvarig). Du har även rätt att återkalla ditt samtycke för det fall behandling sker med stöd av samtycke och rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)) för det fall du anser att vår behandling strider mot tillämplig lag.

Notera att alla rättigheter ovan inte gäller i alla situationer (t.ex. omfattas inte den behandling som sker med stöd av utgivningsbeviset) och att du själv kan utöva flera av dem genom att logga in på ditt konto på Booli, bland annat Rätt till radering och Dataportabilitet. Har du fler frågor eller önskemål är du välkommen att hör av dig dataskydd@booli.se.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Booli Search Technologies AB

Booli Search Technologies AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Booli. Detta innebär att vi bestämmer syftet med behandlingen och tillvägagångssättet för behandlingen. För viss behandling som sker när du har skapat konto hos oss är vi dock personuppgiftsbiträde för SBAB. För mer information om det samarbetet, se de allmänna villkoren.

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)

Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-654 94 00

E-post: info@booli.se