Integritetspolicy

Hur vi hanterar de uppgifter du lämnar till oss

Senast ändrad 24 maj 2018

Booli värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den hjälper dig att fatta rätt beslut kring din relation med oss. Den beskriver dina rättigheter och hur du gör dessa gällande.

Det här är viktigt, så läs den noga.

Vad innebär det att Booli har ett utgivningsbevis?

Webbplatsen Booli.se har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En följd av detta är att de personuppgifter vi samlar in och publicerar på webbplatsen inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). De delar som omfattas av vårt utgivaransvar är:

  • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarnamn

Mer information om vårt utgivaransvar finns här.

De uppgifter du som användare ger oss samt genererar när du använder tjänsten omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och beskrivs i efterföljande stycken.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du registrerar dig för ett konto på Booli frågar vi efter e-post och lösenord. När du registrerar dig via en extern applikation sparar vi ditt externa id, e-post och namn. Detta gör vi för att kunna skapa och personanpassa ditt konto, låta dig logga in samt kommunicera kring uppdateringar, information om nya tjänster från oss, kundnöjdhetsundersökningar och annan relevant information. Du kan själv fritt styra och stänga av kommunikationen i dina kontoinställningar. Vissa viktiga meddelanden kan vi komma att skicka till dig ändå om det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten.

När du värderar en bostad på Booli sparar vi den information du angett om bostaden, såsom adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och position. Denna information behövs för att kontinuerligt kunna följa bostadens värdeutveckling.

När du kommunicerar med oss kring frågor eller supportärenden sparar vi din kontaktinformation för att kunna följa upp ditt ärende.

Vi sparar också information om hur du interagerar med våra tjänster i syfte att förbättra upplevelsen för dig. Detta innefattar uppgifter om hur du använder våra tjänster, så som vilka sidor du besöker och vad du gör på dessa, e-postmeddelanden och notifikationer du öppnar och klickar på, hur du kom till och när du lämnar Booli, samt din användning av våra appar. Dessa uppgifter används för att analysera och förstå hur du använder tjänsten så att vi kan anpassa den utifrån dina behov. För dig som har ett konto på Booli kommer uppgifterna att kopplas till dig för att ytterligare förbättra din upplevelse av tjänsten.

När du använder våra tjänster sparar vi också teknisk information från din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform, enhetstyp och skärmupplösning. Allt detta gör vi för att kunna analysera och förstå hur våra tjänster används i syfte att kunna förbättra upplevelsen för dig samt för att kunna felsöka våra tjänster och förhindra missbruk och bedrägerier.

Information om hur du interagerar med våra tjänster samt teknisk information från din enhet hanteras i syfte att kunna visa relevanta annonser för dig. Vi sparar också information om hur du interagerar med annonserna i syfte att kunna följa upp och fortsätta leverera erbjudanden av hög kvalitet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Boolis berättigade intresse av att visa annonser. Du kan läsa mer om annonsering längre ned i samband med cookies.

Hur används profilering?

Profilering används av Booli för exempelvis marknads- och kundanalyser, system­utveckling, anpassning av tjänsten, annonser och marknadsföring. Den rättsliga grunden för profilering är Boolis berättigade intresse, fullgörande av avtal eller samtycke.

Vad innebär berättigat intresse?

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och skyddet av din integritet. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om det finns skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integri­tetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte påvisa detta kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Hur används cookies?

Booli använder cookies, web beacons, identifierare och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för spårning i syfte att leverera en optimal upplevelse. Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du själv kan kontrollera användningen av cookies här.

Relevant annonsering med hjälp av cookies

Vi använder oss av cookies för att anpassa de erbjudanden som visas i våra annonser till produkter och tjänster som vi tror att du har intresse av. Vi har valt att avgränsa vår annonsering till bostadsrelaterade produkter och tjänster. Det kan till exempel vara annonser för nyproduktion i ett geografiskt område du visat intresse för, annonser för solceller om du letar efter en villa, eller en annons för ett lånelöfte om du tittar på bostäder till salu.

Vi mäter och optimerar annonseringen för att du som användare ska få en positiv upplevelse av de erbjudanden som visas. Det kan handla om att se till så att en annons inte visas för många gånger eller att förstå vilka annonser som är effektiva. För att kunna göra det använder vi cookies.

Vi kan även låta våra affärspartners använda cookies på Booli och utanför Booli för samma ändamål som beskrivits ovan. Det gör att bostadsrelaterade annonser kan komma att visas för dig även på andra webbsidor än Booli.se. Den informationen förmedlas endast via våra utvalda partners Adform, Conyak, Delta och Google och delas bara med aktörer som följer våra riktlinjer för annonsering.

När vi delar den här informationen sker det i ett anonymiserat format som inte identifierar dig som användare personligen. Annonsörerna på Booli får endast åtkomst till en större grupp, exempelvis “enheter som besökt slutpriser”, därefter hanterar våra affärspartners annonsvisningen i webbläsaren.

Du kan själv kontrollera hur cookies används här.

Vilka delar vi din information med?

Vi kan komma att dela din information med andra, vilka dessa är beskrivs i följande stycken. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till så att din data hanteras säkert och i enlighet med vår integritetspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning med tredje part är Boolis berättigade intresse, fullgörande av avtal eller samtycke.

Ibland anlitar vi leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Exempel på sådana är leverantörer av system som skickar e-post och push-notifikationer, molntjänster för lagring av data, analysverktyg, support- och ärendehanteringssystem eller verktyg för publicering, mätning och visning av annonser. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av de personuppgifter som leverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. I vissa situationer kan datan komma att överföras, och behandlas, i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör till Booli. Detta gör vi, exempelvis, för att säkerställa driften. I de fall personuppgifter överförs säkerställer vi att dessa hanteras enligt gällande dataskyddsförordning.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Booli kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Boolis rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga. För att skydda din information är det även viktigt att du väljer ett starkt lösenord som bara du känner till.

Vad har du för rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Flera av dessa kan du själv utöva genom att logga in på ditt konto på Booli, bland annat Rätt till radering och Dataportabilitet. Har du fler frågor eller önskemål är du välkommen att hör av dig dataskydd@booli.se.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Booli Search Technologies AB

Booli Search Technologies AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Booli. Vi bestämmer syftet med behandlingen och tillvägagångssättet för behandlingen.

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)

Olof Palmes Gata 31
111 22 Stockholm

Telefon: 08-654 94 00
E-post: info@booli.se