Skip to content

Vad hände på bostadsmarknaden 2021?

Karin Grundeus

bostadsmarknad 2021

Ingen har väl missat att det har hänt en hel del på bostadsmarknaden under 2021. Statistiken från året visar till och med att det har varit ett rekordår, trots en stark marknad 2020. Det har varit ett högt tryck på både villor och lägenheter. Aldrig tidigare har det gått så fort att sälja en bostad och dessutom har snittpriserna nått nya rekordnivåer under året. 

Se hela årssammanställningen i PDF här

Trots en pandemi och en stark bostadsmarknad 2020 var 2021 ett minst lika starkt bostadsår, både för villor och lägenheter. 

Det som sticker ut är att slutpriserna har ökat i alla län jämfört med tidigare år. Snittpriserna är inte bara över 2020 års starka prisnivåer utan också de högsta sedan vi på Booli började mäta.

I snitt kostade en lägenhet 3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 300 000 kronor från 2020. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 48 100 kronor per kvadratmeter, år 2020 låg nivån på 43 900 kronor. Snittpriset för en villa var 3,8 miljoner kronor och 2020 var snittet 3,2 miljoner kronor. 

Ökade prisnivåer hänger vanligtvis ihop med ett minskat utbud på marknaden eftersom efterfrågan är större än utbudet. Under 2021 har utbudet av lägenheter till salu tvärtom varit rekordhögt. Nästan 123 000 lägenheter var till salu under året jämfört med 120 000 år 2020. Även utbudet av villor har ökat något mot föregående år, med 437 stycken. Totalt fanns runt 65 700 villor till salu på bostadsmarknaden 2021.

Intresset för bostäder rekordhögt

Det höga trycket på marknaden har också visat sig i budgivningarna. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris, även kallat medelbudpremium, har ökat mot tidigare år – framförallt i villaförsäljningar. 

En budgivning för en villa gick i snitt upp med hela 12,3 procent, att jämföra med 2020 och 2019 då snittet låg på 8,2 respektive 5,5. Samtidigt ser vi inte lägre satta utgångspriser som en förklaring till de stigande budgivningarna, eftersom utgångspriserna tvärtom har ökat mot tidigare år.

Annonstiderna, det vill säga hur länge en bostad varit till salu, har minskat under 2021. Det har till och med varit den kortaste tiden sedan vi började mäta, både för villor och lägenheter.

Att vi ser rekordkorta annonstider tyder på att det har gått snabbare att sälja bostäder under året. Men det kan också bero på att den så kallade förmarknaden har vuxit under året. När en bostad väl läggs ut som till salu och annonstiden börjar räknas på riktigt har den ofta redan dragit intressenter till sig och ligger ute kortare tid som till salu innan den säljs. Snart till salu-trenden påverkar därför både annonstiderna och andra nyckeltal på bostadsmarknaden.

I snitt låg en lägenhet till salu på Booli i 14 dagar. Under 2020 och 2019 tog det 15 respektive 18 dagar innan annonsen togs ned. En villaförsäljning tar oftast längre tid, under 2019 låg en villa exempelvis ute i snitt 23 dagar. Under 2021 var den genomsnittliga annonstiden nere på 17 dagar.

Förmarknaden större än någonsin

Vi har tidigare informerat om att förmarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren. Även under 2021 har antalet bostäder som läggs ut som “snart till salu” ökat och nått nya toppnoteringar.

 

Utbudet av villor snart till salu ökade från cirka 28 000 år 2020 till 35 000 år 2021. Antalet lägenheter snart till salu ökade från cirka 59 000 år 2020 till 75 000 under 2021. Dessa nya utbudsnivåer är de högsta sedan vi började mäta.