Skip to content

Så fungerar Boolis värderingar

Josephine Linghammar

Statistiska värderingar

När du kollar på bostäder på Booli kan du bland annat se våra statistiska värderingar. De finns där för att hjälpa dig som ska köpa eller sälja bostad att få en indikation på vad en bostad är värd. 

Värderingarna på Booli är statistiska och bygger framförallt på slutpriser för liknande bostäder i området. Det statistiska värdet tar vi fram med hjälp av all information vi har om bostaden och området runt omkring via vårt prisindex. Vi jämför alltså bostaden med andra försäljningar i närheten som liknar den. Det vi jämför är bland annat bo- och biarea, avgift, taxeringsvärde, tomtstorlek, byggår osv.

Det betyder att i områden där det inte säljs så mycket, eller om bostaden är alltför unik, är det svårare att göra en statistisk bedömning av bostaden. Vi visar inga värderingar för fritidshus då dessa ofta är unika eller finns i områden med få referensförsäljningar.

Värderingarna uppdateras varje dag men vid varje månadsskifte uppdateras prisindexet för området bostaden ligger i. Vilket betyder att värderingen kan förändras extra mycket just då om marknaden har förändrats mycket.

När bostadsmarknaden förändras

När bostadsmarknaden svänger kraftigt fortsätter vi såklart att uppdatera våra statistiska värderingar. Däremot tar det ett litet tag innan nya referensförsäljningar kommer in, vilket gör att underlaget kan släpa efter en tid. Det betyder att när marknaden snabbt svänger uppåt så tenderar statistiska modeller att undervärdera bostäder. Och när marknaden viker av nedåt så tenderar modellerna att övervärdera bostäder under en period. Perioden kan vara alltifrån ett par veckor fram tills marknaden stabiliserats igen.

Graf över värdeutveckling

På en marknad som viker av nedåt blir effekten extra kännbar. Det beror på att bostäderna som säljs vid tillfället kan ha gått ner någon procent sedan månaden innan vilket har påverkat värderingen. Men samtidigt kan det finns massor av bostäder som inte blir sålda, där säljare och köpare inte kommer överens. Det betyder att marknaden eventuellt kan ha sjunkit mer än det som syns bland slutpriserna. Dock syns det inte i statistiken. Eftersom säljarna då väljer att inte sälja istället för att sälja för ett lägre pris. Vi har ingen möjlighet att räkna in osålda bostäder i våra värderingar.

Därför kan värderingarna släpa efter i en nedåtgående marknad. När säljare och köpare sedan väl möts kommer det att synas bland referensförsäljningarna och därmed också i våra värderingar. 

Om du vill ha en mer exakt värdering

Viktigt att komma ihåg är att eftersom våra värderingar är statistiska är de tänkta som en fingervisning, snarare än exakt värde. Med hjälp av Booli kan du själv göra en mer träffsäker värdering genom att ange mer information om din bostad. Värdera din bostad här.

Om en statistisk värdering inte är tillräcklig för dig och du istället vill få en mer omfattande värdering av din bostad rekommenderar vi att du kontaktar en mäklare, som kan komma ut och göra en värdering på plats. Observera att vi inte har någon möjlighet att lägga till mäklarens värdering i vårt statistiska värderingsunderlag.

På vår oberoende mäklarguide Hittamäklare kan du kostnadsfritt komma i kontakt med en lämplig mäklare för just dig och din bostad. Oavsett ifall du går i säljtankar eller bara är nyfiken! Testa själv här.

Det statistiska värdet ska betraktas som en värdeindikation och för en mer exakt värdering uppmanas du att kontakta en fastighetsmäklare eller auktoriserad värderare. Banker eller bostadsinstitut kommer att göra en egen självständig värdering i samband med kreditgivning.