Skip to content

Rekord för antal bostäder på förmarknaden under 2021

Karin Grundeus

förmarknaden

Just nu sker en stor förändring på bostadsmarknaden i Sverige. Antalet objekt som marknadsförs på förmarknaden, även kallat snart till salu, har stadigt ökat från 2015 och nådde nya toppnoteringar under 2021. Snart till salu-annonser ökade med hela 27 procent jämfört med 2020. Det här ger såklart effekter på både marknaden och bostadsstatistiken. Det gör också bostadsmarknaden ännu mer komplex och svårare att analysera.

Ladda ner årssammanställningen i PDF för att se hela rapporten och tillhörande grafer.

Förmarknaden är ett samlingsnamn för alla bostäder som marknadsförs under olika benämningar som på G, kommande försäljningar, läge +, på glänt med mera. Vi har valt att benämna annonserna som snart till salu. Även om de flesta begrepp kan låta som att bostäderna kommer att bli till salu i ett senare skede, så är en stor del av annonserna redan nu till salu för rätt pris eller till rätt köpare.

Det är inte många köpare som vet om hur stor förmarknaden faktiskt är idag. Det kan också vara svårt att hitta alla annonser eftersom de flesta annonseras på mäklarens egna hemsidor, och en stor del av dessa aldrig når bostadssajter som exempelvis Hemnet. Det gör att många riskerar att missa hälften av bostäderna i det totala utbudet.

Antalet bostäder på förmarknaden ökade med 27 procent

Eftersom Booli samlar in även de här objekten kan vi visa marknadens mest heltäckande bild av utvecklingen av snart till salu. Att titta på både utbud av till salu och förmarknaden med snart till salu är viktigt eftersom inte alla objekt på förmarknaden når den vanliga marknaden.

Antalet bostäder som marknadsfördes på förmarknaden ökade med 27 procent från 2020, medan det vanliga utbudet av bostäder till salu endast ökade med 1 procent. Utbudet av snart till salu har vuxit stort sedan 2015 då drygt 20 000 bostäder marknadsfördes på förmarknaden. Under 2021 har antalet annonser ökat till över 120 000.

Många bostäder säljs som snart till salu

Annonstiderna för bostäder snart till salu minskade med 10 procent mot 2020. Det är fler lägenheter än villor som läggs ut på förmarknaden och lägenhetsannonserna ligger ute en längre tid än villaannonserna. Fenomenet är störst i storstäderna, framförallt i Göteborg. En stor andel snart till salu kommer aldrig ut som till salu utan säljs direkt.

Snart till salu och Hemnet

Om du letar efter en ny bostad hittar du flest samlade bostäder till salu och snart till salu på Booli. Booli har 740 % fler bostadsannonser sökbara på förmarknaden jämfört med Hemnet. Här kan du läsa mer.

Baserat på stickprov från november 2021.

Ladda ner årssammanställningen i PDF för att se hela rapporten och tillhörande grafer. Se även hela vår årssammanställning för bostadsåret 2021.