Skip to content

Kraftig ökning av bostäder till salu – här ökar utbudet som mest

Booli

Det nya året inleddes med ett stort antal bostäder ute på marknaden. I februari ökade utbudet av hus med hela 65 procent jämfört med februari 2022. Trots de höga nivåerna minskade samtidigt antalet nytillkomna bostäder. Det betyder att många bostäder förblir osålda och att utbudet växer som följd. Här kan du se hur utbudet ser ut där du bor.

Efter lågsäsongen i december ökar utbudet av bostäder till salu normalt successivt under våren. Att utbudet steg under februari följer med andra ord säsongsmönstret – men i år i högre grad än vanligt. 

I februari fanns 20 974 lägenheter ute till försäljning vilket är 22 procent fler än i fjol. Allra störst ökning mot föregående år syns på villamarknaden. Totalt fanns 13 826 hus till salu under februari, vilket är en ökning med 65 procent. Inte sedan 2014 har så många villor varit ute till försäljning under februari månad. 

Samtidigt ser vi inte en ökning av antalet nytillkomna bostäder. Tvärtom minskar andelen nya objekt på marknaden mot februari i fjol med 21 procent. Utbudet består alltså till stor del av osålda bostäder, vilket gör att utbudet växer som följd.

– En stor anledning till varför utbudet är så högt just nu är för att bostäder inte säljs lika fort idag. Det gör att det befintliga utbudet ökar trots att det inte tillkommer lika många nya bostäder på marknaden.

Karin Grundeus, Booli

Snart till salu har en stor påverkan

Trots att färre bostäder kommer ut på ”till salu”-marknaden har inte antalet säljare minskat. Det finns nämligen ytterligare en marknad där bostäder läggs ut som ”snart till salu”. I praktiken är många av dessa (trots sitt namn) till salu och säljs innan de läggs ut som skarpa försäljningar.

Totalt var 10 330 hus någon gång ”snart till salu” under februari, en ökning med 36 procent mot 2022. På lägenhetsmarknaden var antalet bostäder ”snart till salu” fler än utbudet ”till salu”. I februari var 24 409 lägenheter ”snart till salu”, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2022. Det är en förklaring till vart antalet nya objekt tagit vägen.

– Att antalet publicerade bostäder minskar kan bero på att allt fler lägger ut sin bostad som snart till salu i stället. Det är ett sätt för säljare, som inte har bråttom, att känna av marknaden. Förmarknaden har vuxit kraftigt i Sverige och påverkar därför hela utbudsstatistiken.

Här ökar utbudet mest

Allra mest ökade villautbudet i Dalarnas län med 113 procent mot februari 2022. Även Jämtlands län ökade kraftigt under februari med 98 procent för villor och 67 procent på lägenhetssidan. Detta följs av Värmlands län där 64 procent fler lägenheter fanns ute till salu jämfört med februari i fjol. 

Det är väntat att utbudet kommer att fortsätta stiga även framöver. Hur mycket beror på flera olika faktorer.

– Om vi hamnar i ett läge där bolåneräntorna och livskostnaderna fortsätter stiga kommer fler till slut att behöva sälja sin bostad. Det i kombination med att fler avvaktar ett bostadsköp på en osäker marknad kan leda till att utbudet kommer stiga ännu mer även längre fram.