Skip to content

Uppdatering av Boolis värderingsmodell maj 2023

Josephine Linghammar

Badrum påverkas av uppdatateringar i vår värderingsmodell

Under maj 2023 uppdaterar vi vår värderingsmodell. Uppdateringen handlar framförallt om hur vi beräknar bostadens skick. Det vill säga skicket du fyllde i att ditt badrum eller kök har när du gjorde värderingen på Booli.

Skicket kan vara från toppklass till renoveringsbehov. På sikt möjliggör den här förändringen också att vi kan lägga till ännu fler faktorer i våra värderingar som till exempel solceller, pool, och uppvärmning. Några väldigt efterfrågade önskemål!

Varför får jag en lägre värdering? 

Den nya värderingsmodellen kommer att vara mer restriktiv jämfört med den tidigare, vilket kommer att påverka din värdering även om du inte aktivt ändrar något. Framförallt handlar det om mindre förändringar för kök och badrum. Ett angivet skick som “Gott skick” eller “Toppklass” kommer inte att ge en lika stor uppjustering som tidigare, och ett skick på “Renoveringsbehov” eller “Mindre bra skick” kommer att ge en mindre nedjustering än tidigare.

Kortfattat kommer skicket i ditt kök och badrum inte att påverka i lika stor grad som tidigare.

Den nya värderingsmodellen ger stabilare värderingar

Varför gör vi då den här uppdateringen? Av flera anledningar! Delvis för att vi tidigare har haft flera olika modeller för skick. Vi har tittat specifikt för hus, radhus och lägenheter i olika områden. Detta har lett till att vi har fått för lite data i vissa områden och då har skicket i bostaden fått för stor påverkan på värderingen. Nu har vi istället minskat de tidigare 18 modellerna till 4 stycken. Det innebär att det nu finns två modeller för äganderätter i storstads- och landsbygdsområden, och likadant för bostadsrätter. 

Nu får vi ett större underlag i varje kategori och det kommer att minska svängningarna i framtida uppdateringar, åtminstone när det gäller skick i kök och badrum.

Tidigare räknade modellen med att bostäder i toppskick också hade pool, eftersom det är vanligt förekommande. När vi nu snart lägger till pool som en egen variabel så bryter vi ut den värdepåverkan från skicket. Det gör att de flesta hus får en lägre värdering och de som har pool kommer att få en högre värdering när vi lägger till det.

Notera att uppdateringen endast gäller de egna värderingar som görs via Värdera på Booli. De öppna värderingar som finns på Booli berörs inte då vi inte vet skicket på dessa bostäder.