Skip to content

Så var nyproduktionsåret 2021

Karin Grundeus

nyproduktion

Är du nyfiken på vad som hände på nyproduktionsmarknaden under 2021? Det förstår vi, för det har varit ett minst sagt händelserikt bostadsår.  Förutom kortare annonstider och rekordfå prissänkta annonser har kvadratmeterpriserna för sålda lägenheter varit de högsta sedan vi på Booli började mäta. Även antalet sålda nyproducerade lägenheter var högt och slog tidigare rekord från 2017.

Se hela årsrapporten här

Det är inte bara andrahandsmarknaden som har vuxit sig stark under året, utan även utvecklingen av nyproducerade lägenheter har tagit fart. 

Under 2021 var det genomsnittliga priset för en såld, nyproducerad lägenhet 47 700 kronor per kvadratmeter. Det är en ökning med 11 procent mot 2020. Det är också den högsta prisnivån sedan vi började mäta år 2008. I snitt var medelboarean för en såld lägenhet 70 kvadratmeter.

Rekordmånga sålda lägenheter och rekord få prissänkta

Ett annat nyckeltal som nådde nya toppnoteringar var årets genomförda försäljningar. Antalet sålda lägenheter ökade med hela 25 procent mot 2020 och landade på en rekordhög nivå.

Statistiken visar även att det skedde rekordfå prissänkningar på nyproduktionsmarknaden under året. 1,9 procent av utbudet prissänktes, vilket går att jämföra med 4,3 procent år 2020.

Vi har sett ett något lägre utbud av nyproduktion de senaste två åren, vilket sannolikt fått effekt på prisbilden. Samtidigt har vi haft en väldigt stark andrahandsmarknad som brukar ha positiv effekt på nyproduktionen.

Flest 2:or och 3:or till salu

Jämfört med tidigare år var utbudet av nyproduktion lägre under 2021, men jämfört med 2020 ökade utbudet något (+2,5 procent). Totalt var 36 949 nyproducerade lägenheter till salu 2021. Av dessa var det flesta 2:or och 3:or. Utbudet av 5:or ökade däremot något och var 5 procent fler än 2020.

Nyproduktionsmarknaden är mer trögrörlig än andrahandsmarknaden vilket dels beror på längre försäljningsprocesser och att det tar tid att anpassa produkten. På andrahandsmarknaden har vi sett en ökad efterfrågan på större lägenheter. Vad gäller nyproduktionen kan vi ännu inte se lika tydligt att utbudet av storlekar som erbjuds anpassat sig efter den efterfrågan. Med det sagt jobbar bostadsutvecklarna ofta med flexibla planlösningar, så att en 3:a enkelt kan bli en 4:a osv.

Se hela årsrapporten här

Trots en ökning av utbudet på marknaden har annonstiderna minskat. I snitt tog det 73 dagar att sälja en nyproducerad lägenhet, vilket är en snabbare försäljningstakt än tidigare år. Året innan tog det i snitt 101 dagar, vilket gör snittet för 2021 hela 28 dagar snabbare. Jämfört med 2016 och 2017 är det däremot något längre annonstider.

Statistiken är baserad på lägenhetsannonser för nyproduktion i Sverige som Booli har samlat in under perioden 2016-01-01 till 2021-12-31. Andrahandsbostäder är inte medräknade. Statistiken är hämtad från analysverktyget Booli Pro och primärt baserad på data från bostadsutvecklares hemsidor.