Skip to content

Så går en kontraktsskrivning till

Karin Grundeus

Skriva kontrakt

Äntligen är alla visningar och den nagelbitande budgivningen över. Nu väntar det viktigaste av allt – kontraktsskrivningen. Det är först när alla papper är undertecknade som köpet är genomfört och bindande. Därför är det viktigt att lägga kontraktsskrivningen så snart som möjligt efter att budgivningen är avslutad. Här nedanför går vi igenom alla steg i en kontraktsskrivning.

  1. Inför en kontraktsskrivning är det viktigt att du som köpare har ett giltigt lånelöfte och har berättat för din bank att du vann budgivningen. På så sätt undviker du oväntade överraskningar.
  2. Om du vill kan du be mäklaren att skicka kontraktet till dig redan innan kontraktsskrivningen. Då har du tid att i lugn och ro gå igenom alla punkter för att vara förberedd och komma på eventuella frågor.
  3. På kontraktsdagen samlas du som köpare, säljare och mäklaren på mäklarens kontor (eller annan bestämd plats). Det här är ofta det första mötet med säljaren eller deras fullmakt, så det kan kännas extra nervöst. Men du kan vara lugn – mäklaren leder samtalet och har koll på allt runt omkring kontraktsskrivningen.
  4. Mäklaren går igenom kontraktet och de andra dokumenten som ska skrivas på. Här är det viktigt att du förstår allt som står, och våga ställ frågor under tidens gång. Ha som tumregel att ha stenkoll på allt innan du skriver under.
  5. De här dokumenten ska undertecknas på kontraktsskrivningen:

Villa

Köpekontrakt: Det här är själva kontraktet som säljare och köpare skriver under, ofta på flera kopior. Köpekontraktet innehåller bland annat information om fastigheten, slutpriset, överlåtelse och hur och när pengarna ska betalas in. När detta är underskrivet blir du som köpare formellt ägare av bostaden, men dina rättigheter och skyldigheter övergår successivt och först på tillträdesdagen övergår ägandet fullt ut. Det är först då du kan ansöka om lagfart och nya pantbrev.

Köpebrev: När säljarna har fått alla sina pengar från dig som köparen bekräftas detta genom att du och säljaren skriver under ett köpebrev. Köpebrevet är ett kvitto på att kraven i köpekontraket är uppfyllda och att pengarna för köpet är betalt. Köpebrevet ligger också oftast till grund för din lagfartsansökan.

Bostadsrätt

Överlåtelseavtal: Det här är själva kontraktet som säljare och köpare skriver under, oftast på flera kopior. Dokumentet innehåller bland annat information om slutpriset, överlåtelse och hur och när pengarna ska betalas in. 

Medlemsansökan: För att köpet ska gå igenom måste du bli godkänd av bostadsrättsföreningen. På kontraktsdagen skriver du som köpare därför under en ansökningsblankett med en förfrågan. Du kan vara lugn, mäklaren tar hand om ansökningsprocessen. 

Nyproducerad bostadsrätt

Förhandsavtal: Du som köpare skriver på ett förhandsavtal vilket i praktiken innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden förbinder sig att upplåta en bostadsrätt och köparen förbinder sig till att köpa bostadsrätten. Avtalet är bindande och skrivs innan bostaden är färdigbyggd.

Upplåtelseavtal: När bostadsrätten är färdigbyggd skriver du som köpare och bostadsrättsföreningen på ett upplåtelseavtal som kortfattat betyder att bostadsrätten bli din som köpare. 

Här kan du läsa mer om vad ett kontrakt innehåller.

6. När alla dokument är påskrivna är det dags för nästa steg i processen – betala handpenningen. Handpenningen är 10% av slutpriset och fungerar som en säkerhet. Pengarna sätts ofta in på ett konto hos mäklaren innan de når säljaren. Du har vanligtvis en vecka på dig att betala handpenningen efter kontraktskrivningen.

7. Nu brukar det gå ett litet tag innan det är dags för nästa steg – tillträdesdagen. Det här är en stor dag eftersom att det är först nu som alla skyldigheter och rättigheter övergår till dig som köpare. På tillträdesdagen samlas ni återigen på mäklarens kontor. Det är nu som resten av betalningen sker. Din bank och säljarens bank är med vid tillfället och sköter överföringarna. När det är klart skriver du och säljaren på en likvidaavräkning. Det här är ett dokument som innehåller detaljer om själva betalningen. Därefter överlämnas nycklar, köpet är officiellt klart och bostaden blir äntligen din!