Skip to content

Bostäder snart till salu – rekordstort utbud under 2023

Booli

Visste du att ungefär hälften av alla bostäder på Booli är snart till salu? Antalet bostäder på förmarknaden har vuxit kraftigt på kort tid. Under 2023 var utbudet av bostäder snar till salu den högsta nivån sedan vi på Booli började mäta. Det ger såklart kännbara effekter på både marknaden och bostadsstatistiken. Samtidigt gör det också att bostadsmarknaden blir ännu mer komplex och svårare att analysera. Därför släpper vi på Booli även i år en sammanställning om just förmarknaden.

Se hela årsammanställningen här

Snart till salu är Boolis benämning för bostäder som marknadsförs hos mäklarna under olika benämningar som på G, kommande försäljningar, på glänt med mera. Även om de flesta begrepp kan låta som att bostäderna kommer att bli till salu i ett senare skede, så är en stor del av bostäderna till salu för rätt pris eller till rätt köpare redan idag.

Det är inte många som vet om hur stor marknaden för snart till salu har blivit idag. En anledning kan vara att det är svårt att hitta dessa bostäder eftersom de flesta bara visas på mäklarnas egna hemsidor, och därigenom även finns sökbara på Booli. En stor del av dessa objekt når alltså aldrig andra bostadssajter. Det gör att många riskerar att missa så mycket som hälften av bostäderna i det totala utbudet.

Antalet bostäder snart till salu ökade med 8 procent

Som söktjänst och experter på bostadsdata kan Booli visa marknadens mest heltäckande bild av hur snart till salu har utvecklats. Det är viktigt att titta på både utbudet av till salu och snart till salu för att förstå hela bostadsmarknaden. Dessutom kommer inte alla snart till salu-objekt ut på den ordinarie marknaden.

Antalet bostäder som visades som snart till salu på Booli ökade med 8 procent från 2022, medan det ordinarie utbudet av bostäder till salu minskade med 2 procent mot året innan. Snart till salu har vuxit kraftigt, från drygt 20 000 bostäder 2015 till över 137 000 bostäder 2023. 

Tiden som snart till salu har ökat

Antalet dagar som bostäder som är snart till salu ligger ute ökade med 7 dagar jämfört med 2022. Statistiken visar också att det är vanligare att lägenheter är snart till salu än villor, och de ligger dessutom ute en längre tid. Däremot ökade antalet snart till salu-objekt i högre takt för villor än för lägenheter. 

Anm. Baserat på stickprov från januari 2023.

Se även hela vår årssammanställning för bostadsåret 2023.