Gå till innehåll
Böcker

Utgivaransvar

www.booli.se är en grundlagsskyddad databas

Senast ändrad 18 maj 2021

Vi på Booli tror på en bättre bostadsmarknad och att öppen tillgänglig data är en viktig del av att hjälpa människor att fatta rätt beslut på bostadsmarknaden. Grunden till detta är data om bostäder: dess storlek, vart de ligger, försäljningspriser med mera. Delar av den informationen kan direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person och är således personuppgifter. För att vi ska ha möjlighet att publicera den informationen och för att säkerställa att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt har Booli ett utgivningsbevis vilket möjliggör publicering av personuppgifter utan tillåtelse från berörd person.

Med rättigheter att publicera personuppgifter följer förstås ett stort ansvar och vi väger ständigt publiceringen av ny data mot individers integritet. Exempelvis har vi valt att inte publicera namn på köpare och säljare, trots att detta är möjligt och efterfrågas av många, då vi gjort bedömningen att det värde det skulle tillföra bostadsmarknaden inte väger tyngre än skyddet av integriteten för berörda personer.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med dataskydd i vår integritetspolicy.

Om utgivningsbeviset

Informationen Booli tillhandahåller på webbplatsen www.booli.se är en databas – d.v.s. en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och skyddas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Detta skydd innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet.

Av dataskyddslagen (2018:218) som träder i kraft den 25:e maj 2018, i samband med införandet av dataskyddsförordningen, framgår att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen, om sådan tillämpning skulle vara i strid med yttrandefriheten.

De delar som omfattas av utgivaransvar på Booli.se är bland annat:

  • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarnamn

Ansvarig utgivare för www.booli.se är Sebastian Wickert, utsedd av Booli Search Technologies AB.

Användargenererat innehåll

Vissa delar av informationen som finns på Booli.se (inklusive undersidor) är tillagt av användare. En del av den informationen granskas av Booli och omfattas därmed av grundlagsskyddet.

Den information som är genererad av användare och inte granskas av Booli är uppmärkt på ett sådant sätt att det framgår vilken som är källan, och omfattas inte av grundlagsskyddet.

Externt material och länkar

På Booli.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners, bl.a. annonser och s.k. widgets. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Boolis utgivaransvar. För sådant innehåll där det inte är uppenbart att Booli inte är ansvariga för publiceringen kommer en tydlig separation genom färg och text finnas.

Booli ansvarar inte för innehållet på sidor länkade från Booli som innehas av tredje part. Utgivaransvaret omfattar endast innehåll som finns direkt publicerat på Booli.se.

Övrigt

Mer information om hur vi hanterar data finns i vår integritetspolicy. Villkor avseende användning av Booli.se som inloggad registrerad användare finner du här. Har du några frågor gällande grundlagsskyddet eller utgivaransvaret är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på ansvarigutgivare@booli.se eller kontakta oss.

Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv.