Gå till innehåll
Kod

Referens

Listings

Visa en

Response

{"listings": [{"booliId": 1573154,"listPrice": 1795000,"published": "2014-01-10 01:06:04""location": {"namedAreas" ["Kungsholmstorg"],"region" {"municipalityName": "Stockholm","countyName": "Stockholms län",},"address" {"streetAddress": "Garvargatan 22"},"position" {"latitude": 59.32857809,"longitude": 18.04141032}},"objectType": "Lägenhet","source": {"name": "Bostadsrättsspecialisten","url": "http://www.brspec.se/","type": "Broker"},"rooms": 1,"livingArea": 20,"rent": 1188,"floor": 5,"constructionYear": 1931,"url": "https://www.booli.se/bostad/lagenhet/alphyddan/alphyddevagen+15/1579812","pageviews": 59}]}

Visa flera

Parameters

NameDescriptionExample
qEn söksträngnacka
centerEn koordinat59.34674,18.0603
dimDimensionen av en rektangel. Används tillsammans med "center" och anges i meter400,500
bboxKoordinater som tillsammans utgör ett rektangualärt område. Anges på formen "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" där "lo" är sydväst och "hi" är nordöst59.34674,18.0603,59.64674,18.3603
areaIdOmrådes-id. Genom att ange flera id:n kommaseparerat söker man på fler områden, t.ex "76,16".76
minListPriceLägsta pris1000000
maxListPriceHögsta pris4000000
minListSqmPriceLägsta kvadratmeterpris10000
maxListSqmPriceHögsta kvadratmeterpris70000
minRoomsLägst antal rum2
maxRoomsHögst antal rum5
maxRentHögsta hyra5000
minLivingAreaMinsta boarea70
maxLivingAreaStörsta boarea120
minPlotAreaMinsta tomtarea1500
maxPlotAreaHögsta tomtarea5000
objectTypeBostadstyp, en eller flera (kommaseparerat) av dessa [villa, lägenhet, gård, tomt-mark, fritidshus, parhus,radhus,kedjehus]villa,fritidshus
minConstructionYearLägsta byggår2010
maxConstructionYearHögtsa byggår1930
minPublishedTidigaste datum annonsen publicerades20180629
maxPublishedSenaste datum annonsen publicerades20180629
priceDecreaseEndast prissänkta1
isNewConstructionNyproduktion, 1/0 för att visa endast nyproduktion eller exkludera nypoduktion1
includeUnsetKontrollerar om övriga filter ska inkludera bostäder som saknar filtrerat attribut, default true1
limitAntal resultat2
offsetOffset10

Response

{"totalCount": 367,"count": 6,"listings": [{"booliId": 1579812,"listPrice": 2690000,"published": "2014-01-23 20:34:36""location": {"namedAreas" ["Alphyddan"],"region" {"municipalityName": "Nacka","countyName": "Stockholms län",},"address" {"streetAddress": "Alphyddevägen 15"},"position" {"latitude": 59.30712852,"longitude": 18.12494921}},"objectType": "Lägenhet","source": {"name": "Svenska Hem","url": "http://www.sehem.se/","type": "Broker"},"rooms": 3,"livingArea": 70,"rent": 3220,"floor": 8,"constructionYear": 1965,"url":"https://www.booli.se/bostad/lagenhet/alphyddan/alphyddevagen+15/1579812",},...],"limit": 6,"offSet": 0,"searchParams": {"areaId": 76}}

Sold

Visa en

Response

{"sold": [{"location": {,"address": {"streetAddress": "Aprikosgatan 29"},"position": {"latitude": 59.360069,"longitude": 17.83847016},"namedAreas": ["Hässelby Strand"],"region": {"municipalityName": "Stockholm","countyName": "Stockholms län"}},"listPrice": 1695000,"rent": 4213,"floor": 6,"livingArea": 73,"source": {"name": "Svensk Fastighetsförmedling","id": 713,"type": "Broker","url": "http://www.svenskfast.se/"},"rooms": 3,"published": "2012-06-14 15:30:55","constructionYear": 1957,"objectType": "Lägenhet","booliId": 181051,"soldDate": "2012-11-06","soldPrice": 1680000,"url": "https://www.booli.se/bostad/lagenhet/hasselby+strand/aprikosgatan+29/181051"}]}

Visa fler

GET /sold

Parameters

NameDescriptionExample
qEn söksträngnacka
centerEn koordinat59.34674,18.0603
dimDimensionen av en rektangel. Används tillsammans med "center" och anges i meter400,500
bboxKoordinater som tillsammans utgör ett rektangualärt område. Anges på formen "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" där "lo" är sydväst och "hi" är nordöst59.34674,18.0603,59.64674,18.3603
areaIdOmrådes-id. Genom att ange flera id:n kommaseparerat söker man på fler områden, t.ex "76,16".76
minSoldPriceLägsta pris1000000
maxSoldPriceHögsta pris4000000
minSoldSqmPriceLägsta kvadratmeterpris10000
maxSoldSqmPriceHögsta kvadratmeterpris70000
minRoomsLägst antal rum2
maxRoomsHögst antal rum5
maxRentHögsta hyra5000
minLivingAreaMinsta boarea70
maxLivingAreaStörsta boarea120
minPlotAreaMinsta tomtarea1500
maxPlotAreaHögsta tomtarea5000
objectTypeBostadstyp, en eller flera (kommaseparerat) av dessa [villa, lägenhet, gård, tomt-mark, fritidshus, parhus,radhus,kedjehus]villa,fritidshus
minConstructionYearLägsta byggår2010
maxConstructionYearHögtsa byggår1930
minPublishedTidigaste datum annonsen publicerades20180629
maxPublishedSenaste datum annonsen publicerades20180629
minSoldDateSäljdatum20180629
maxSoldDateSäljdatum20180629
isNewConstructionNyproduktion, 1/0 för att visa endast nyproduktion eller exkludera nypoduktion1
includeUnsetKontrollerar om övriga filter ska inkludera bostäder som saknar filtrerat attribut, default true1
limitAntal resultat2
offsetOffset10

Response

{"totalCount": 1351,"count": 6,"sold": [{"location": {"address" {"streetAdderss": "Skarpövägen 17","city": "Boo"},"position" {"latitude": 59.332696,"longitude": 18.26197},"namedAreas" ["Orminge"],"region" {"municipalityName": "Nacka","countyName": "Stockholms län"},"distance" {"ocean": 1554}},"listPrice": 1190000,"rent": 2879,"floor": 3,"livingArea": 61,"source": {"name": "Erik Olsson Fastighetsförmedling","id": 1564,"type": "Broker","url": "http://www.erikolsson.se/"},"rooms": 2,"published": "2014-01-10 01:09:34","constructionYear": 1971,"objectType": "Lägenhet","booliId": 1573212,"soldDate": "2014-01-23","soldPrice": 1415000,"url": "https://www.booli.se/bostad/lagenhet/orminge/skarpovagen+17/1573212"},...],"limit": 6,"offSet": 0,"searchParams": {"areaId": 76}}

Areas

Visa fler

GET /areas

Parameters

NameDescriptionExample
qEn söksträngnacka
latLatitude, används alltid tillsammans med longitude59.34674,18.0603
lngLongitude, används alltid tillsammans med latitude59.34674,18.0603
listingsGer bara områden som innehåller bostäder till salu1
transactionsGer bara områden som innehåller sålda bostäder1
limitAntalet resultat1

Response

{"totalCount": 3,"count": 3,"areas": [{"booliId": 76,"name" "Nacka","types": ["Kommun"],"parentBooliId" 2,"parentName": "Stockholms län","parentTypes": ["Län"],"fullName": "Nacka, Stockholms Län"},{"booliId": 24617,"name" "Nacka Forum","types": ["undefined"],"parentBooliId" 76,"parentName": "Nacka","parentTypes": ["Kommun"],"fullName": "Nacka Forum, Nacka"},{"booliId": 106799,"name" "Nackagatan","types": ["Street"],"parentBooliId" 1,"parentName": "Stockholm","parentTypes": ["Kommun"],"fullName": "Nackagatan, Stockholm"}],"searchParams": {"q": "nacka","listings": 1,"transaction": 0},"limit": 6}