Skip to content

Så påverkades nyproduktionen under 2023

Booli

Ingen har nog missat att det varit ett trögt år på bostadsmarknaden. Räntehöjningar, ökade kostnader och avvaktande köpare har ställt byggbolag och mäklare inför nya utmaningar. I den här artikeln tar vi en närmre titt på just nyproduktionsmarknaden. Med hjälp av statistik och vår bostadsexpert Jennie Leffler sammanfattar vi året som gått.

Här kan du läsa årssammanfattningen i sin helhet.

Till skillnad från andrahandsmarknaden är nyproduktionsmarknaden mer trögrörlig vid svängningar på bostadsmarknaden. Det beror bland annat på att det kommer ut fler bostäder i samma område och att ledtiderna mellan försäljning och inflytt är längre.

På andrahandsmarknaden får mäklaren snabbt feedback på om exempelvis priset var felsatt genom att det inte kommer spekulanter på visning. På så sätt kan mäklaren i samråd med säljaren justera priset direkt, medan det för nyproduktion tar längre tid.

🏢 Lägre utbud

Utbudet under året bestod av 20 773 nyproducerade lägenheter till salu. Det är en minskning med 4 procent mot 2022, då fanns det totalt 25 779 lägenheter till salu. Minskningen beror på färre påbörjade nyproduktionsprojekt under året.

– Nyproduktionsmarknaden har drabbats extra hårt av det tuffa marknadsläget. Även ökade kostnader för byggnation skapade svårigheter att få ihop kalkylerna som i sin tur leder till färre startade projekt, säger Jennie Leffler, affärsområdesansvarig för Booli Pro. 

Storleksmässigt bestod majoriteten av utbudet av tvåor och treor. Under 2023 fanns fler tvåor ute till salu än treor, till skillnad från exempelvis 2022 då utbudet till större del bestod av treor. 

💸 Fortsatt rekordhöga kvadratmeterpriser

Till skillnad från andrahandsmarknaden används vanligtvis inte budgivning vid köp av nyproduktion, bostäderna säljs istället till fasta priser.

Utgångspriset för en nyproducerad lägenhet var i genomsnitt 51 500 kronor per kvadratmeter och medelboarean var 70 kvadratmeter. Det är, likt tidigare år, mycket höga prisnivåer. År 2022 kostade en lägenhet i snitt 50 100 kronor per kvadratmeter.

Även kvadratmeterpriset på sålda lägenheter var högt. I snitt såldes en nyproducerad lägenhet för 53 000 kronor per kvadratmeter. Det är en ökning med 8 procent mot 2022. Viktigt att komma ihåg är att slutpriserna för nyproduktion baseras på betydligt färre avslutade affärer 2023 än tidigare år. 

Flera förklaringar till de höga prisnivåerna

Jämfört med prisnivån på andrahandsmarknaden blir skillnaden stor. I genomsnitt kostade en lägenhet på andrahandsmarknaden 45 800 kronor per kvadratmeter. Det indikerar att nyproduktionen ännu inte helt har hunnit anpassa sig efter de nya marknadspriserna.

  • Det beror bland annat på att priserna sätts i ett tidigt skede och det tar tid att justera priserna för ett helt projekt.
  • Det kan även bero på att det inte finns tillräckligt med marginaler att sänka, eftersom att kostnaderna har ökat.

Bildtext: Observera att andrahandsbostäderna har budgivning utifrån utropspriserna, under 2023 var dock budgivningarna knappt märkbara.

– Vad gäller prisnivån så ser vi att det görs justeringar på lite olika sätt i olika skeden. Vi kan följa andelen prissänkta objekt men det förekommer även avgiftsfria månader för specifika projekt. När nyproduktionen är inflyttningsklar och ekonomisk plan är säkrad av bostadsutvecklaren förekommer det också att bostäderna som är kvar läggs ut på andrahandsmarknaden med möjlig budgivning, säger Jennie Leffler.

📉 Färre nyproduktionsaffärer

Andelen verifierat sålda lägenheter fortsatte att sjunka kraftigt mot tidigare år. Sannolikt berodde det på det osäkra bostadsmarknadsläget och de höga prisnivåerna på en marknad med nedåtgående prisutveckling. 

– Osäkerheten på bostadsmarknaden ledde under året till en svagare efterfrågan för nyproduktion och därmed färre avslutade affärer. Det blir intressant att följa utvecklingen framåt nu. Allteftersom fler nyproducerade bostäder blir inflyttningsklara ges köparna möjlighet att köpa och sälja bostad utifrån samma marknadsförutsättningar, vilket bör anses positivt, Jennie Leffler. 

⏳ Till salu en längre tid

Försäljningstiderna på nyproduktionsmarknaden ökade igen under 2023. I snitt låg en lägenhet ute till salu i 226 dagar. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år då den genomsnittliga tiden var 128 dagar under 2020 och 74 dagar under 2021. 

Medelavgiften för de lägenheter som låg ute till försäljning ökade från 786 kr/kvm år 2022 till 835 kr/kvm år 2023. Det är en ökning med 6%. Ökningen beror bland annat på höjda driftkostnader och räntekostnader.

Statistiken är hämtad från analysverktyget Booli Pro.