Skip to content

Bolåneräntan förväntas stiga fram till sommaren 2023

Booli

Förälder och barn utanför ett flerbostadshus

Det skriver idag SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Det betyder att du som bolånetagare med bunden bolåneränta och som också närmar sig slutet på en räntebindningstid, nu möter ett mycket högre ränteläge.

Robert Boije skriver om bolåneräntan, och rådande ränteläge.
Robert Boije

Räntorna har stigit snabbare än vad många har kunnat förutspå. Bara sedan i slutet av förra året har de lite längre bindningstiderna stigit med flera procentenheter. Sedan Riksbanken började höja styrräntan under våren har även den rörliga räntan (tremånadersräntan) stigit markant.

Robert Boije ger här sin syn på bolåneräntan, rådande ränteläge, en prognos för utvecklingen framöver och frågan om räntebindning.

Booli är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för att köpa, sälja eller bo.