Gå till innehåll

Specifikationer

Riktlinjer

 • Använd inte komponenter som efterliknar Boolis grafiska manér, interaktionsmönster eller gränssnitt som kan vilseleda användaren.
 • Avsändaren ska vara tydlig.
 • Animationer ska vara subtila, inte hackiga eller explosiva.
 • Annonser som innehåller video ska starta genom en klick-interaktion (undantaget speciella annonsformat för video-material).
 • Ljud får endast startas genom en klick-interaktion och måste innehålla tydlig stoppknapp.
 • Eventuell länkning ska gå till en landningssida. Mailto-länkar är ej tillåtna.

Håll ned storleken på annonsens tillgångar

 • Optimera bilder
 • Minimera HTML, CSS och JavaScript

Minimera antalet anrop från annonsen

 • Slå ihop filer till en framför flera
 • Använd image sprites om lämpligt
 • Base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt

Använd alltid HTTPS i samband med externa källor

 • Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten
 • Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehåll
 • Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt

Länkar och clickTag

För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material.

Bilder

Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder.

Typsnitt

Använder du icke-standard typsnitt bör du base64-encoda dessa.

Inlämning

Vi erbjuder hosting av HTML5 annonser och då gäller följande:

Det färdiga materialet levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart som en zip-fil till traffic@booli.se. Döp filen efter annonsens namn och format, använd inte å, ä, ö, specialtecken eller mellanslag. Tänk på att zip-filen inte får innehålla något annat än det specifika annonsmaterialet. Det är också viktigt att huvudfilen (index.html) ligger i första nivå.

Tredjepartstaggar från andra system levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart till traffic@booli.se. Observera att dessa måste vara kompatibla med HTTPS.

Annonseringsvillkor

Här kan du läsa Boolis annonseringsvillkor.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster.