Alla samlingar
Boolis värderingar
Vad kan jag använda en statistisk värdering till?
Vad kan jag använda en statistisk värdering till?
Josephine Linghammar avatar
Skrivet av Josephine Linghammar
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En statistik värdering är bra på att ge en indikation på vad en bostads skulle kunna säljas för. Det är också bra att följa en statistisk värdering över tid när marknaden förändras.

Boolis värderingar är enbart statistiska och kan inte jämställas med en värdering från en fastighetsmäklare eller en bank eller bostadsinstitut.

Boolis statistiska värdering beräknas baserat på tillgänglig information om bostaden, så som dess läge, bo- och biarea, taxeringsvärde, avgift och byggår jämfört med tidigare försäljningar av liknande objekt i närområdet. Flertalet faktorer kan försvåra den statistiska värderingen, exempelvis om bostaden ligger i ett område med få tidigare försäljningar eller om den värderade bostadens skick i allt för stor utsträckning skiljer sig från andra bostäder.

Det statistiska värdet ska betraktas som en värdeindikation och för en mer exakt värdering uppmanar vi dig att kontakta en fastighetsmäklare eller auktoriserad värderare. Banker eller bostadsinstitut kommer att göra en egen självständig värdering i samband med kreditgivning.

Fick du svar på din fråga?