Områdesgrafen visar utveckling av slutpriser i området som bostaden ligger i. Den ena linjen visar kommunen som bostaden ligger i och den andra linjen visar länet eller ett mindre och relevant område som bostaden ligger i.

Lägenheter

​För lägenheter visar grafen utveckling av kvadratmeterpriser baserad på slutprisinformation för lägenheter i området. Grafen anpassas efter storlek på den aktuella bostaden. Tittar du på en liten lägenhet så får du statistik för små lägenheter i området. Slutprisinformationen samlas in med hjälp av insamling av sista bud på mäklarnas hemsidor. Notera att Booli.se inte har alla lägenhetsförsäljningar i sitt register.

Storleken på lägenheter delas in i 3 kategorier:

Små innefattar lägenheter som är mindre än 40 m²
Mellan innefattar lägenheter som är större eller lika med 40 m² och mindre än 80 m²
Stora innefattar lägenheter som är större eller lika med 80 m²

Hus

För villor visar grafen utvecklingen av slutpriser i området. Slutpriserna baseras på lagfartsinformation från statliga Lantmäteriet.

​Övriga bostadstyper

Grafen visas ej för bostadstyperna gård/tomt/mark/fritidshus då underlaget av tidigare försäljningar i området är för lågt.

Extremvärden

Är grafen ovanligt, hög, låg eller saknas det delar i grafen? Om Booli.se inte har registrerat någon försäljning under en månad så försvinner linjen. Om grafen plötslig går rakt upp eller rakt ner så kan det betyda att underlaget den månaden var litet och att enskilda objekt påverkar snittet. Detta kan exemplevis hända under december eller juli då det säljs få bostäder.
 
Om du undrar över något mer så mejla oss eller se en förklarande film.

Hittade du svaret?