Vi älskar feedback! Saknar du något på Booli.se eller har du en bra idé? Mejla oss din idé till support@booli.se, vi svarar alltid och försöker att genomföra alla idéer som är rimliga och som vi har resurser att skapa.

Hittade du svaret?