Booli är en sökmotor som hämtar information från mäklarnas hemsidor. Eftersom inte alla mäklare inkluderar uppgifter om t ex balkong och våningsplan i sina beskrivningar av bostad så kan inte vi heller visa detta.
 
 Vissa mäklare skriver in denna information men eftersom inte alla gör det blir det osäkert att lägga till detta som filtreringsalternativ. Om man t ex. vill visa alla lägenheter med balkong och endast hälften av annonserna innehåller denna beskrivning trots att de har en balkong blir urvalet inte korrekt. I ett sådant läge är det bättre att inte göra alternativet möjligt, annars riskerar användaren att missa sin drömbostad!

Hittade du svaret?