Alla samlingar
Bostadsrättsföreningar
Belåning per kvadratmeter
Belåning per kvadratmeter
Maja Henriksson avatar
Skrivet av Maja Henriksson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vid beräkning av föreningens belåning per kvadratmeter så används föreningens långfristiga lån delat med bostadsrätternas sammanlagda boarea.

Gränserna för hur vi kategoriserar dessa ser idag ut som följande:

Låg: 0-3000

Normal: 3000-9000

Hög: 9000-15000

Väldigt hög: 15000+

Fick du svar på din fråga?