Amortering av ditt bolån

Varje månad måste du betala tillbaka en del av ditt lån till banken, något som kallas amortering. Det finns olika amorteringsupplägg men för bolån används nästan alltid så kallad rak amortering vilket innebär att du betalar lika stort belopp varje gång. Hur mycket du ska amortera bestäms bland annat av hur stort lån du har tagit och vilken belåningsgrad du har. Om du har en belåningsgrad på över 70 % ska du amortera minst 2 % på hela skulden årligen och har du en belåningsgrad på över 50 % ska du amortera minst 1 % på hela skulden årligen. Lånar du mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst ska du även amortera ytterligare 1% på hela skulden årligen så länge du har en belåningsgrad över 70%. Läs mer om vad amorteringskraven innebär.

Tillsammans med amorteringen betalar du även ränta, som vid varje betalningstillfälle beräknas på aktuell skuld. I takt med dina avbetalningar minskar lånet och även räntekostnaden, så länge inte räntan höjs. Om du har möjlighet och har valt tremånadersränta (även kallad rörlig ränta) kan du även göra extraamorteringar på ditt bolån utöver dina bestämda betalningstillfällen för att betala av det i en snabbare takt.

Den här texten är framtagen av Booli som ägs av SBAB Bank.