Skip to content

Vad gäller vid en budgivning egentligen?

Sara Jonsson

När du köper eller säljer en bostad är budgivningen oftast en avgörande del av processen. Några av de vanligaste missförstånden är att ett lagt bud är bindande eller att det är mäklaren som bestämmer villkoren för budgivningen. Har du aldrig köpt eller sålt tidigare kan det vara bra att känna till detaljerna – här går vi igenom det och några andra saker du behöver ha koll på.

En viktig sak som många faktiskt inte vet är att det är säljaren som bestämmer över budgivningen. Det sker såklart oftast i samråd med mäklaren, men det är alltså säljaren som bestämmer i slutändan. Till exempel kan säljaren välja att ha en öppen budgivning, men sedan ändra sig och hålla budgivningen dold.

Säljaren kan också när som helst ändra sig och dra tillbaka försäljningen, även under en pågående budgivning. Det är också säljaren som bestämmer vem i slutändan som får köpa bostaden. Det behöver alltså inte vara den budgivare som har bjudit högst, utan säljaren kan välja någon annan. Ibland kan det handla om att säljaren önskar ett särskilt tillträdesdatum, som en annan budgivare kan acceptera – och ibland kan det bero på helt andra skäl.

Buden är inte bindande

Ett bud som inkommer blir inte bindande förrän både säljaren och köparen skrivit under ett köpekontrakt. Innan det är underskrivet har båda möjlighet att ändra sig och dra sig ur affären. Det betyder också att det kan komma in ett annat bud som säljaren har möjlighet att acceptera, även om det redan finns en inplanerad kontraktskrivning med en annan budgivare.

Bud med villkor

Ett bud kan ha ett krav eller villkor kopplade till sig. Ett vanligt exempel är ett dolt bud som bara får framföras till säljaren och är hemligt för övriga spekulanter. Ett vanligt villkor är att det dolda budet bara gäller en kort tid för att säljaren ska välja att skriva kontrakt.

Mäklarens roll i en budgivning

Mäklarens uppdrag är att se till att processen blir smidig och att informationen är tydlig. Mäklaren ska framföra eventuella önskemål eller krav angående försäljningen som säljaren kan ha. Mäklaren ska också lämna vidare alla eventuella bud och meddelanden från spekulanter som visar intresse för bostaden till säljaren.

Säljaren har rätt att acceptera eller avvisa bud som kommer in och mäklaren bör vara objektiv i sin rådgivning. Då säljaren har det slutliga ordet kan mäklaren inte lova en särskild spekulant att just de kommer att få köpa bostaden.

Anbudsförteckning

Mäklaren ska sammanställa alla bud som kommer in på en lista, en så kallad anbudsförteckning. Den ska lämnas över till båda parter, det sker oftast vid tillträdet. På anbudsförteckningen ska den här informationen finnas;

  • Namnet på personen som har lagt budet.
  • Kontaktinformation till budgivaren, inklusive adress, mejladress eller telefonnummer.
  • Beloppet på budet, datum och eventuella villkor som var kopplade till budet.

Även om försäljningen inte blev av måste mäklaren ändå ge anbudsförteckningen till säljaren. Detta gäller även om mäklaren eller uppdragsgivaren har avslutat uppdragsavtalet i förtid.

Så fungerar slutpriser på Booli

🏠 Lagfart
Varje gång en villa, fritidshus eller tomt byter ägare måste en lagfart registreras hos Lantmäteriet. Är en bostad markerad med Lagfart på Booli, innebär det alltså att slutpriset kommer från Lantmäteriet.

På Booli kan du hitta lagfarter så långt tillbaka som 2008 vilket gör att du hittar Sveriges största slutprisegister för småhus. Lagfarter är en offentlig handling och vi döljer därför aldrig slutpriser som kommer från Lantmäteriet. Med hjälp av vårt utgivningsbevis får informationen från lagfarter visas hos oss. Läs mer om vårt utgivaransvar här

🏡 Slutpris
Ser du markeringen Slutpris på ett objekt innebär det att en mäklare, säljare eller köpare har rapporterat in slutpriset till Booli och vi anser då att slutpriset är verifierat. Även ett små hus kan ha markeringen Slutpris fram tills dess att Booli får in lagfarten från Lantmäteriet.

🏘 Sista bud
Det finns inget offentligt register över slutpriser för bostadsrätter, därför har vi utöver våra verifierade slutpriser ett annat sätt att visa information från en budgivning. Därför samlar vi in det sista budet i en offentlig budgivning när mäklaren plockar bort en annons från sin hemsida. Annonsen markeras då som Sista bud på Booli.

Det sista budet i en budgivning ger en indikation på vad slutpriset troligtvis är, men det behöver inte vara det slutgiltiga priset. Ibland registreras aldrig det sista avgörande budet på mäklarens hemsida och ibland kan köpare och säljare komma överens om ett nytt lägre pris när de väl skriver kontraktet.

Saknas rätt slutpris eller sista bud Booli, är du varmt välkommen att kontakta oss på support@booli.se så rättar vi gärna till det.