Skip to content

Ny trend: Fler säljer sin bostad innan de köper ny

Karin Grundeus

Det har blivit allt vanligare att sälja sin nuvarande bostad innan man köper nytt. Det visar vår senaste undersökning från januari. Tidigare har de flesta av bostadsägarna börjat med att köpa ny bostad, men för första gången på länge är nu andelen som väljer att sälja först större. En av förklaringarna är de ökade räntekostnaderna och att bostadsmarknaden har förändrats på kort tid.

Vi på Booli mäter regelbundet köpares och säljares intentioner när det gäller att köpa eller sälja bostad först. I vår senaste mätning går det att se ett förändrat beteende. 

📉 33 procent ville köpa först

Under januari 2023 jämfört med juni 2022 minskade andelen personer som ville köpa först med hela 16 procent, ner till 33 procent. 

📈 36 procent ville sälja först

Samtidigt ökade andelen bostadsägare som ville sälja först med 14 procent, och landade på 36 procent. 

Varför vände trenden nu?

En möjlig förklaring kan vara att fler gör bedömningen att det har blivit svårare att få det pris de behöver för att ha råd till nästa bostad. I takt med de ökade räntenivåerna och levnadskostnaderna har de ekonomiska förutsättningarna förändrats för många. Att sälja först ger en trygghet eftersom man vet exakt hur mycket pengar man får med sig till nästa boende.

En annan förklaring är förändringen på bostadsmarknaden under den senaste tiden, med  större utbud och längre förmedlingstider. 

Under pandemin var det vanligare att köpa först. Det beror delvis på att utbudet var relativt lågt och bostäder såldes snabbt. Många utgick från att de kunde få sin bostad såld när det väl blev dags, medan det tog längre tid att hitta något att köpa. Därför var man snabb med att köpa när rätt objekt väl dök upp. Den starka bostadsmarknaden vände under hösten 2022. 

Vad kommer hända framöver?

Vi på Booli är övertygade om att trenden kommer fortsätta öka även till nästa mätning. Delvis på grund av det nya ränteläget och allmänna osäkerheten på marknaden. Dessutom har vi ett fortsatt högt utbud på marknaden just nu, vilket gör att det finns många bostäder att välja på när det väl blir dags att köpa.

🎙 ”Om du skulle sälja din bostad idag, skulle du då troligen…?

Januari 2023Juni 2022Maj 2020
Köpa en ny bostad först och sälja den nuvarande därefter33%39%36%
Sälja den nuvarande bostaden först och därefter köpa en ny36%32%32%
Vet ej31%30%32%
Antal respondenter156716671047

Undersökningen är gjord med hjälp av Kantar SIFO i januari 2023, juni 2022 samt maj 2020.