Skip to content

Hela listan: Så går budgivningarna där du bor

Karin Grundeus

budgivning

Funderar du över hur mycket bostadspriserna i snitt går upp där du bor? Eller i området där du letar bostad? Här har vi samlat den senaste statistiken för både villor och lägenheter så att du enkelt ska få koll på bostadsmarknaden.

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris, även kallat medelbudpremium, är ett sätt att mäta hur högt trycket är på bostadsmarknaden. I snitt går en budgivning för en bostad upp med ungefär 10 procent i Sverige. Men det finns flera kommuner där siffran är mer än dubbelt så hög.

Se vad din bostad är värd här.

Att skillnaden är större i vissa kommuner behöver inte bara vara en signal på en uppåtgående marknad. I mindre kommuner, där det inte säljs lika mycket, blir statistiken mer beroende av vad som sålts just då. Det kan också vara svårare att prissätta objekt. I slutändan är det mest relevant att titta på de faktiska slutpriserna.

Återgång till det normala

Budgivningarna på lägenhetsmarknaden är stabila mot föregående år. Snittet ligger på 10,3 procent i år, jämfört med 9,6 procent samma period 2021. För villor var skillnaden mellan utgångspris och slutpris något lägre under de senaste månaderna. I snitt gick en budgivning upp med 10,7 procent i år jämfört med 13,2 procent föregående år.

Vi har sett en något lugnare tendens i budgivningarna för villor från vecka 8, och det finns flera möjliga förklaringar till det. Dels har världsläget varit osäkert under den här tiden. Dels har villamarknaden varit extra stark under de senaste åren, så det här är mer en återgång till det normala. Att en villa i snitt budas upp med 10,7 procent är fortfarande en stor ökning.

Dessutom har utgångspriserna på villor ökat under den här perioden och är nu uppe på rekordhöga nivåer. Det kan bero på att fler säljare inte vill riskera att budgivningen inte når det förväntade slutpriset, med tanke på de stigande elpriserna och räntenivåerna exempelvis, och därmed sätter ett högre pris direkt.

Se hur mycket budgivningarna går upp där du bor👇

Statistiken bygger på försäljningar som skett mellan 22-02-01 och 22-05-01 (nyproducerade bostäder är inte medräknat). Siffrorna är uppdelade på villor respektive lägenheter och finns tillgängliga för alla kommuner där det sålts minst 15 bostäder under perioden.