Skip to content

Det här får du inte missa när du ska köpa hus

Josephine Linghammar

Tips köpa hus

Att köpa hus kan kännas läskigt oavsett om du är en van bostadsköpare eller om det är första gången du ska köpa en bostad. Många upplever att det är enklare att köpa en brf-lägenhet än att köpa hus eftersom det finns fler saker som du som ägare behöver tänka på vid ett husköp.

Vi vill därför gå igenom de viktigaste kostnaderna som skiljer lägenhet och villa åt. Har du koll på det här kommer du att känna dig mer trygg och förberedd på villaköpet. Läs även gärna vår guide att köpa hus som handlar om hur du hittar rätt bostad och budgivningar.

Vi börjar med att titta på nya kostnader som tillkommer och som är engångsutgifter:

Engångskostnader

Pantbrevskostnad

Pantbrev finns visserligen i de flesta bostadsrättsföreningar också men då kostnaden för ett lägenhetsköp brukar stanna på en eller ett par tusen så handlar det i många fall om mycket större summor för villor. Pantbrev använder du för att kunna belåna en bostad. Kort kan man säga att om du behöver ta ut nya pantbrev så är det 2% på den lånesumma du begär från banken. Pantbrev gäller alltså bara om du ska låna pengar till ditt husköp och om det inte redan finns uttagna pantbrev. Se till att räkna på pantbrevskostnaden innan du skriver på ett köpekontrakt. Tänk på att du inte kan använda pengarna du lånar till att betala pantbrevskostanden utan du behöver ta detta från din kontantinsats. Vill du veta mer? Läs vår fördjupning för pantbrev här.

Lagfartskostnad

Liksom pantbrev så gäller lagfart endast för hus, inte för lägenheter. En lagfart är ett ett slags bevis på att du äger en viss fastighet. Lagfartskostnaden kan lätt komma som en överraskning för den som inte är påläst. Du räknar fram lagfartskostnaden genom att räkna ut 1,5% av den totala köpesumman för huset. Tänk på att du inte kan använda pengarna du lånar till att betala lagfartskostnaden med utan du behöver ta detta från din kontantinsats. Det finns ytterligare några fler grejer att tänka på så läs gärna vår fördjupning om lagfarter.

Köper du en fastighet för 5 000 000 kronor kommer du betala 1,5% av 5 000 000 kr + 825 kr i avgift= 75 825 kr för lagfarten. 
Man sitter mellan flyttlådor

Återkommande kostnader per månad eller år

Nu till det återkommande utgifterna. Här kan fakturor komma per år, per kvartal eller per månad. Vissa fakturor kan du själv välja om du vill betala per år eller månad, medan andra alltid är med ett speciellt intervall.

Uppvärmningskostnader

Även i lägenheter betalar man såklart för uppvärmning. Detta är dock oftast inbakat i avgiften till föreningen och något som du som lägenhetsägare kanske sällan tänker på. Flerbostadshus har dessutom ofta fjärrvärme som uppvärmning. 

I en villa däremot spelar uppvärmningen stor roll. Oftast har huset direktverkande el (el-element) eller något vattenburet system (radiatorer eller golvvärme). Beroende på vilket sätt huset värms på kan du effektivisera uppvärmningen med exempelvis bergvärmepump, luftvärmepump, vatten-luftpump eller extra isolering för att få ner energiförbrukningen. Med lägre energiförbrukning blir det billigare att bo. Solceller kan också användas för att generera egen el. 

Vi vet att det är krångligt men det lönar sig att läsa på. Dels så du vet vad huset har för nuvarande system men också så att du vet hur du kan förbättra det. När du köper hus ska du titta extra noga på energideklarationen som alltid finns med vid en försäljning. Alla kommuner ska ha en energirådgivare, så kontakta ansvarig i din kommun om du har frågor.

Elkostnader

Var uppmärksam på kostnaden för el. Om huset har direktverkande el blir fakturan betydligt högre än i en lägenhet där värmen sällan hamnar på elräkningen. Även om uppvärmningen görs på andra sätt än med el så blir fakturan ofta högre i ett hus då man kanske har fler eller större maskiner som fullstor kyl och frys, egen tvättstuga mm.

Sophantering

I en villa får du betala för sophämtning. Systemen ser olika ut i olika kommuner. I en del kommuner kan du få ner kostnaderna genom att separera matavfall och övriga hushållssopor. Ofta finns inte tillgång till miljörum utan du får själv ta med din sopsortering till en återvinningsstation. I vissa kommuner kan du sortera direkt i tunnan och i många kommuner kan du beställa extra hämtning av tidningspapper. I genomsnitt kostar sophämtning ca 3000 kr per år.

Eventuell samfällighets- eller vägföreningsavgift

En del hus, speciellt radhus och kedjehus, brukar tillhöra en samfällighetsförening. I den brukar man dela på vissa gemensamma kostnader som till exempel vatten, snöskottning, gemensam byggnad eller liknande. För villor kan det handla om att man gemensamt har ansvar för en väg och underhåll för denna. Dessa avgifter är betydligt lägre än avgifter i bostadsrättsföreningar och hamnar ofta runt en tiondel av en brf-avgift.

Fastighetsavgift

Under 2008 togs fastighetsskatten bort och ersattes av en fastighetsavgift. Avgiften är för de flesta betydligt lägre än skatten var. Avgiften räknas ut med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 524 kronor för inkomståret 2021 (deklarationen 2022). Takbeloppet förändras varje år då det följer inkomstbasbeloppet. Det finns lite undantag för exempelvis pensionärer och nybyggda hus, läs mer hos Skatteverket.

Försäkring

Många banker kräver att du har en försäkring för ditt hus för att kunna ta lån. Försäkring ska man givetvis ha i en lägenhet också, men tänk på att den ofta blir högre för ett hus än för en lägenhet.

Tips köpa hus
Du behöver planera och sköta underhåll själv.

Underhållskostnader

Underhåll av huset är en annan viktig punkt. När du äger ett hus kommer du också att behöva ta ansvar för underhållet av huset som exempelvis, måla om fasad, byta varmvattenberedare, byta tak, dränera grunden osv. I en lägenhet sker allt det gemensamma underhållet av föreningen och du betalar genom avgiften till föreningen. För både lägenhet och hus gäller såklart att du står för underhåll på insidan av bostaden som exempelvis byte av kyl och frys. Beroende på skicket på ditt hus bör du avsätta pengar varje månad och en plan för underhåll av huset.

Allt blir inte dyrare

På den positiva sidan så slipper du en del andra kostnader när du äger hus istället för i lägenhet.

Avgiften försvinner

I ett hus finns ingen månadsavgift du behöver tänka på. Istället behöver du själv tänka på de olika delarna som avgiften ska täcka och avsätta pengar till det. Det kan vara underhåll, värme, sophämtning mm.

Garage/parkeringsavgift försvinner

De allra flesta hus har antingen egen parkeringsplats eller garage så den kostnaden kan du räkna bort. I vissa brf:er betalar du även en månadsavgift för förråd vilket du slipper i hus. 

Inga gemensamma lån

När du bor i en bostadsrätt delar du även på de gemensamma lånen i föreningen. Det betyder att ditt lån förmodligen är större än det du själv har lånat av banken. Om räntor går upp i en brf så kan det komma att påverkar månadsavgiften så den också blir högre förutom dina egna eventuella räntor du betalar till banken.

Avslutningsvis

Det finns både för- och nackdelar med att bo i bostadsrättslägenhet och i hus. Det kan kännas tryggt och skönt att tillhöra en förening men det kan också vara frustrerande och svårt att äga ett helt lägenhetshus tillsammans. I en villa får du bestämma det mesta själv men å andra sidan behöver du också ta ett större ansvar för drift och underhåll. Bor du inom planlagt område är ganska många saker på utsidan av huset (och en del på insidan) reglerade i detaljplanen. Så även om du kan bestämma mer än i ett flerfamiljshus så kan kommunen ha åsikter om exempelvis utbyggnader, färg på fasaden, innerväggar, höjd på staket mm. I dessa fall kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.